Wagenparkverzekering

Met jarenlange ervaring in de automotive branche weet VVS welke risico’s een bedrijf loopt. De afgelopen tijd is er een forse toename waarneembaar van diefstal van auto’s met sleutel. Een veel voorkomende oorzaak hiervan is slordig sleutelbeheer. In dergelijke gevallen is er een beperkte dekking.

Om de financiële risico ten gevolge van autodiefstal te beperken, is het nemen van preventie maatregelen essentieel.

VVS heeft tien gouden regels voor een goed sleutelbeheer:

  1. Laat nooit sleutels achter in auto's in de showroom, werkplaats of parkeerterrein.
  2. Laat de sleutels niet onbeheerd achter bij uw collega, op de balie van uw receptieruimte of op een bureau of tafel die direct of indirect voor een bezoeker toegankelijk is.
  3. Berg de sleutels op in een inbraakwerende kluis met voldoende waardeberging indicatie, geplaatst in een afgesloten (gedetecteerde) ruimte.
  4. Wees alert op uw directe omgeving. Let op afwijkend gedrag van mensen, op vreemde voertuigen en op onbekend personeel van (on)bekende toeleveranciers.
  5. Geef tijdens een proefrit slechts één autosleutel mee en controleer bij teruggave onmiddellijk of de sleutel nog in het portier en contactslot past.
  6. Vraag voor een proefrit altijd naar een geldig Nederlands rijbewijs van de bestuurder en maak hiervan een kopie. Controleer het rijbewijs op geldigheid en echtheid. Vraag bij twijfel naar een tweede identificatie of controleer het document in het Document Verificatie Systeem. Wees daarbij alert op het adres van de klant. Als deze ver weg blijkt te wonen, is het raadzaam om te vragen naar de reden van het bezoek aan uw vestiging.
  7. Maak altijd gebruik van het proefritformulier waarop alle gegevens van de klant worden ingevuld. Het formulier helpt u gestructureerd het proces door.
  8. Laat de klant en de verkoper tekenen voor afgifte en inname van de sleutel en controleer of de sleutel bij de auto hoort.
  9. Neem geen genoegen met een achtergelaten portemonnee of een ander ogenschijnlijk waardevol goed of object.
  10. Bij een proefrit meerijden heeft de voorkeur. Twijfelt u? Geef de auto niet mee!