Flexibele Garageverzekering

Uw autobedrijf is een kapitaalintensieve onderneming die volop in beweging is. Daarbij loopt u als ondernemer onvermijdelijk risico’s. Bijvoorbeeld door ongelukjes en andere onfortuinlijke gebeurtenissen. Een medewerker die schade aanricht aan het voertuig van uw klant. Een testrit van een demonstratievoertuig die eindigt in een aanrijding. Of schade aan een van uw panden door brand. Gebeurtenissen waar u zich eenvoudig voor kunt verzekeren. Merkdealers, universele autobedrijven en autoschadeherstelbedrijven vallen daarom terug op de flexibele Garageverzekering van VVS.

Basis Garageverzekering

De basis van de flexibele Garageverzekering bestaat standaard uit een dekking van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM) en de bedrijfsaansprakelijkheid AVB.

De WAM dekking is een verplichte verzekering en dekt schade die u met uw motorrijtuig toebrengt aan derden. Deze dekking geldt ook voor uw handelsvoorraad en handelaarskenteken(s). 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wij verzekeren u standaard tegen bedrijfsaansprakelijkheid, inclusief een dekking voor schade aan cliëntenobjecten. Met de dekking voor cliëntenobjecten verzekert u alle objecten die uw bedrijf onder zich heeft ter reparatie of voor onderhoud.

Op de Garageverzekering is een no-claimregeling van toepassing. Geen of een gering schadeverloop wordt beloond met extra korting.

 

De basis Garageverzekering op maat uitbouwen.

Geen enkel autobedrijf is hetzelfde, dus ook de risico’s niet. Daarom kunt u met de VVS Flexibele Garageverzekering, afhankelijk van uw specifieke wensen, de basis verzekering modulair uitbouwen om zo uw bedrijfsrisico’s op maat te verzekeren. Uw adviseur helpt u hier graag bij!

Afhankelijk van de samenstelling van uw bedrijf kunt u naast de basis Garageverzekering aanvullende bedrijfsrisico’s verzekeren: 

loading...

Module Collectief Casco

Met de module Collectief Casco sluit u naast een casco dekking voor de handelsvoorraad ook een casco dekking af voor de in uw bezit en in gebruik zijnde rijrisico’s.

Motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden zijn volledig casco verzekerd en  motorrijtuigen niet ouder dan 180 maanden zijn beperkt casco verzekerd.
Op de Collectief cascoverzekering kunt u een motorrijtuig, aanhanger (zoals een auto-ambulance) verzekeren dat eigendom is van het bedrijf, de directeur, vennoot en/of de levenspartner van de directeur en vennoot.

Op de Collectief cascoverzekering is een no-claimregeling van toepassing. Geen of een gering schadeverloop wordt beloond met extra korting.

loading...

Module Handelsvoorraad

Met deze module sluit u een cascoverzekering af voor uw handelsvoorraad. In uw handelsvoorraad opgenomen motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden  zijn volledig casco verzekerd en motorrijtuigen niet ouder dan 180 maanden zijn beperkt casco verzekerd.

Wanneer u de beide modules Handelsvoorraad en Collectief casco afneemt, is een motorrijrijtuig uit uw handelsvoorraad waarmee een proefrit wordt gemaakt tot zelfs 180 maanden volledig casco verzekerd en is de no-claim regeling ook op de cascoverzekering handelsvoorraad van toepassing.

 
loading...

Module Inventaris/Opstal

De Brandverzekering van VVS dekt schade aan uw bedrijfspand, inventaris en andere roerende zaken binnen uw bedrijf en kunt u zich verzekeren tegen schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, diefstal, blikseminslag, storm en water. U bent verzekerd van professionele ondersteuning en snelle schadeafwikkeling. Een goede aanvulling op de VVS Brandverzekering voor bedrijven is de VVS Bedrijfsschadeverzekering. 

loading...

Module Bedrijfsschade

Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld door brand, geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen, is de financiële schade vaak groot. Uw inkomsten en winst stagneren terwijl de vaste lasten blijven bestaan. Met de bedrijfsschadeverzekering van VVS kunt u zich verzekeren tegen de gevolgschade, zodat u zich over de continuïteit van uw bedrijf geen zorgen hoeft te maken. De te verzekeren periode is variabel en kiest u zelf. Het verzekerde bedrag is gelijk aan de brutowinst van uw onderneming. Dit is de bruto omzet minus de variabele kosten of nettowinst plus de vaste kosten en dient eens per jaar door u te worden opgegeven.

 

 

loading...

Module Extra uitgebreide SVI

Naast een schade inzittendenverzekering voor eigen voertuigen biedt deze module ook een SVI dekking aan werknemers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. In tegenstelling tot de WEGAM speelt aansprakelijkheid bij de SVI geen rol.

loading...

Module Rechtsbijstand

Met de uitgebreide VVS Rechtsbijstandverzekering ten behoeve van werknemers en bestuurders, bent u niet alleen verzekerd van uitstekende juridische bijstand bij schade, maar ook bij vrijwel alle juridische bedrijfsconflicten. Voor elk soort geschil zijn er gespecialiseerde juristen. Daarnaast voorziet deze verzekering in een complete incassodienstverlening.
loading...

Module Milieuschadeverzekering

De regelgeving met betrekking tot milieuschade is de laatste jaren sterk gewijzigd, waardoor de ondernemer meestal verplicht is milieuverontreiniging te saneren. De schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer. Ook zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk:

 • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade;
 • Milieuschade wordt steeds vaker bij brandverzekeringen uitgesloten;
 • Milieuschade blijft niet altijd beperkt tot het eigen terrein;
 • De financiële gevolgen van sanering van verontreiniging kunnen de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen.

Waarvoor biedt deze verzekering dekking? De verzekering dekt in geval van verontreiniging:

 1. Onderzoekskosten;
 2. De kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden;
 3. De schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering;
 4. De zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging;
 5. Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest na bijvoorbeeld brand.   

Waarvoor biedt deze verzekering geen dekking? U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor:

 • Schade en kosten door luchtverontreiniging;
 • Schade en kosten door aardbeving en overstroming;
 • Schade en kosten door opzet, ernstige mate van schuld en bewuste roekeloosheid.

Een volledige omschrijving van uitsluitingen in dekking kunt u vinden in onze polisvoorwaarden.

loading...

Contactformulier

Klik hier om contact met VVS Assuradeuren op te nemen.