Bedrijfsverzekeringen

Naast het verzekeren van het wagenpark of het autobedrijf zijn bedrijfsverzekeringen essentieel voor de continuïteit van iedere organisatie. Met jarenlange ervaring in de automotive branche weet VVS welke risico’s een onderneming loopt. Ons aanbod sluit hier naadloos op aan.

De voordelen van de VVS Bedrijfsverzekeringen:

  • Specialistische automotive kennis en ervaring
  • Gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering
  • Maatwerkoplossingen

loading...

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt schade aan zaken en personen waarvoor de onderneming en/of de medewerkers aansprakelijk zijn. Daarnaast biedt de verzekering ook dekking voor schade van de werknemers en overige schade waarvoor men als werkgever aansprakelijk kan worden gehouden.

Rechtsbijstand

Met deze dekking is men verzekerd van goede juridische bijstand bij schade of aansprakelijkstelling.

loading...

Module Cascodekkingen en alternatieven

Brandschade

De VVS Brandverzekering voor bedrijven dekt schade aan het bedrijfspand, inventaris en andere roerende zaken binnen een onderneming. De dekking van deze verzekering omvat schade onder andere ontstaan door brand, inbraak, vandalisme, diefstal, blikseminslag, storm en water. Men is verzekerd van professionele ondersteuning en snelle schadeafwikkeling. Een goede aanvulling op de VVS Brandverzekering voor bedrijven is de VVS Bedrijfsschadeverzekering.

Bedrijfsschade

Wanneer door bijvoorbeeld brand een onderneming geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen, is de financiële schade vaak groot. Inkomen en winst stagneren terwijl de vaste lasten blijven bestaan. Met de VVS Bedrijfsschadeverzekering is men verzekerd tegen deze gevolgschade, zodat men zich over de continuïteit van de onderneming geen zorgen hoeft te maken. Het verzekerde bedrag bestaat uit de brutowinst van een onderneming.

Reconstructie

Niet alleen de materiële schade heeft grote gevolgen voor een onderneming, ook het opnieuw inrichten van de administratie kan hoge kosten met zich meebrengen. De VVS Reconstructiekosten verzekering vergoedt deze extra te maken kosten.