VVS als gevolmachtigd agent

Volmachtenbedrijf

VVS Assuradeuren maakt onderdeel uit van Volkswagen Pon Financial Services. Volkswagen Pon Financial Services heeft met VVS Assuradeuren een eigen volmachtbedrijf voor schadeverzekeringen binnen haar groep van bedrijven. Binnen deze groep van bedrijven is VVS Assuradeuren een leverancier van producten en diensten aan  Volkswagen Bank, DFM Verzekeringen en VVS Verzekeringen. Hiernaast werkt VVS Assuradeuren samen met een aantal onafhankelijke bemiddelaars niet behorende tot Volkswagen Pon Financial Services.

VVS Assuradeuren is gevolmachtigde van;

  • Allianz Benelux N.V.
  • Amlin Insurance SE h.o.d.n. Amlin Corporate Insurance
  • AWP P & C S.A. h.o.d.n. Mondial Assistance International SA
  • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
  • ASR Schadeverzekering N.V.
  • HDI Global SE, the Netherlands
  • TVM Verzekeringen N.V.

Binnen deze volmachten voert VVS Assuradeuren alle werkzaamheden uit behorende bij het afsluiten en beheren van verzekeringen. Hierbinnen vallen o.a. accepteren van risico’s, opmaken van polissen, facturatie, afwikkelen van schades alsmede muteren en aanpassen van polissen. De gelabelde VVS producten zijn in samenwerking met één of meerdere verzekeringsmaatschappijen samengesteld.

Advisering vindt niet plaats door VVS Assuradeuren, advisering vindt plaats door de bemiddelingsbedrijven binnen Volkswagen Pon Financial Services, alsmede door de met VVS samenwerkende onafhankelijk bemiddelaars.

Mocht binnen de samenwerking met de bemiddelingsbedrijven binnen Volkswagen Pon Financial Services sprake zijn van interpretatieverschillen over bijvoorbeeld de polisvoorwaarden of schaderegeling is hierin voorzien door de interne conflictregeling. Deze conflictregeling vindt u onderaan deze pagina.   

Binnen VVS Assuradeuren hebben wij een goede klachtenregeling. Deze regeling vindt u op de website van VVS Assuradeuren. Via het klachtenformulier kunt u een klacht kenbaar maken.